Un ghid pentru cele mai recente reglementări europene ESG

Astăzi ne așteptăm mai mult ca oricând ca firmele să-și pună activitatea în acord cu standardele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG). Organizațiile sunt supuse presiunilor de a-și spori nivelul de conștientizare a aspectelor legate de sustenabilitate și a impactului acestora asupra valorii economice – multe dintre ele întâmpinând dificultăți în acest sens.

Drept răspuns, Uniunea Europeană a adoptat recent noi reglementări ESG care, într-o schimbare majoră în industrie, ar putea forța unele companii să-și restructureze activitatea și să își reanalizeze procedurile de conformitate.

Chiar dacă majoritatea organizațiilor publică rapoarte de sustenabilitate ESG, una dintre provocările actuale legate de raportarea voluntară ESG este reprezentată de lipsa de consecvență a informațiilor furnizate. Companiile pot alege ce cadru de raportare ESG să utilizeze și ce doresc – sau nu doresc – să facă public. Din acest motiv, investitorilor și acționarilor le este mai greu să compare companiile din punct de vedere al riscurilor și impactului ESG.

Una dintre cele mai mari provocări este reprezentată de date. Un studiu recent realizat de Dun & Bradstreet a constatat că 47% dintre companii nu dispun de date suficiente, iar 46% sunt în imposibilitatea de a-și confirma și de a avea siguranța că datele lor ESG sunt de încredere. Aceste probleme pot avea consecințe operaționale și financiare – de la lipsa de conformitate cu actele normative la amenzi și la un lanț global de aprovizionare slăbit.

Începând din luna ianuarie 2024, companiile care își desfășoară activitatea în Spațiul Economic European (SEE) – inclusiv cele care își au sediul în SUA – trebuie să ofere, conform politicii Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), mai multe detalii în rapoartele lor de sustenabilitate.

Ce este Directiva ESG referitoare la raportarea sustenabilității companiilor (CSRD)?

Noua reglementare CSRD introduce modificări semnificative legate de ceea ce trebuie să raporteze companiile în privința randamentului ESG, de datele pe care vor fi nevoite să le obțină și de procesele pe care trebuie să le implementeze.

Chestiunile vor acoperi factori de mediu, sociali, referitori la drepturile omului și la guvernanță. Companiile trebuie să auditeze și să facă publice atât efectul pe care activitatea lor îl are asupra globului, cât și impactul acestor probleme asupra afacerilor lor.

CSRD impune nu doar companiilor din cadrul UE, ci și companiilor non-UE care își desfășoară activitatea în SEE să depună rapoarte anuale odată cu situațiile lor financiare. Aceste rapoarte trebuie întocmite în conformitate cu Standardele Europene de Raportare pentru Sustenabilitate (ESRS).

Pe 31 iulie 2023, Comisia Europeană a adoptat primul set de standarde ESRS. Urmând să intre în scurt timp în vigoare, vor fi puse în practică în mod direct în toate cele 27 state europene membre, dar nu și în Marea Britanie. Din punct de vedere al sferei de aplicare și al nivelului de detaliere, aceste standarde depășesc cu mult majoritatea cadrelor de raportare ESG obligatorii și voluntare.


Care sunt noile reglementări ESG?

Obiectivul directivei de raportare stabilit de Comisia Europeană este atingerea țintei Green Deal, și anume transformarea UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, asigurându-se că:

 • Nu vor mai exista emisii de gaze cu efect de seră până în 2050
 • Va exista o creștere economică decuplată de utilizarea resurselor
 • Nicio persoană și niciun loc nu sunt lăsate în urmă

 

Directivele urmăresc să definească un cadru comun de raportare pentru datele non-financiare. Împreună, CSRD și ESRS impun companiilor:

 • Să efectueze evaluări ale pragului de semnificație în cazul fiecărui aspect legat de sustenabilitate pentru a determina care informații trebuie raportate, aplicând principiul pragului dublu de semnificație
 • Să raporteze cu privire la impacturile materiale, riscurile și oportunitățile (IRO) identificate în operațiunile lor economice, cele ale grupului lor și cele din lanțul lor valoric
 • Să furnizeze indicatori și ținte pentru aspectele legate de sustenabilitatea materială și să le conecteze la rapoartele lor financiare
 • Să își auditeze informațiile legate de sustenabilitate prin intermediul unui auditor terț înainte de a le depune la autoritatea competentă

Principiul pragului dublu de semnificație se referă la modul în care informațiile furnizate de o companie pot fi semnificative atât din punct de vedere al implicațiilor lor asupra valorii financiare a companiei, cât și din punct de vedere al impactului companiei asupra lumii în ansamblu.

Aceste reglementări noi actualizează raportarea în materie de sustenabilitate corporativă în conformitate cu Non-Financial Reporting Directive (NFRD) (Directiva de raportare nefinanciară) din 2014 – un cadru normativ care impune marilor entități de interes public să raporteze cu privire la performanța legată de sustenabilitate. Având reguli avansate care se extind dincolo de continent, CSRD este mult mai ambițioasă decât NFRD.

Ce companii vor fi afectate?

Odată cu înlocuirea NFRD de către CSRD, numărul de companii care trebuie să se conformeze directivei se mărește de aproape patru ori. În vreme ce în cadrul NFRD au prezentat rapoarte 12 000 de companii, CSRD va avea impact asupra unui număr de aproape 50 000 de companii – reprezentând 75% dintre firmele din SEE.

Companiile din sfera de aplicare pentru care directiva este obligatorie:

 • Companii listate pe piețele reglementate din UE
 • Companii care îndeplinesc cel puțin două dintre criteriile următoare: mai mult de 250 de angajați, cifră de afaceri netă de peste 40 de milioane de euro sau active totale care depășesc 20 de milioane de euro
 • Companii non-UE cu cel puțin o filială în UE și o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane de euro

Care sunt cele patru faze ale implementării CSRD?

 • Faza 1: Raportarea în 2025 cu privire la raportarea financiară din 2025 referitoare la anul financiar 2024 pentru companiile care fac deja obiectul NFRD
 • Faza 2: Raportarea în 2026 referitoare la anul financiar 2025 pentru marile companii care nu fac în prezent obiectul NFRD
 • Faza 3: Raportarea în 2027 referitoare la anul financiar 2026 pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) listate, pentru instituțiile de credit mici și non-complexe și pentru societățile de asigurare captivă
 • Faza 4: Raportarea în 2029 referitoare la anul financiar 2028 pentru companiile non-UE cu o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane de euro, dacă au cel puțin o filială în UE

De ce sunt importante CSRD și ESRS pentru companiile americane

După cum s-a menționat, CSRD este valabil pentru companiile non-UE cu o activitate substanțială în cadrul SEE, inclusiv cu prezență fizică. 31% dintre aceste companii afectate sunt americane.

Este important de menționat că raportarea CSRD se referă la companii în ansamblul lor, nu doar la nivel de filială sau de sucursală cu sediul în UE. Ce înseamnă asta? Companiile din SUA cu o cifră de afaceri semnificativă în UE trebuie să publice informații legate de sustenabilitate care acoperă toate operațiunile lor, nu doar operațiunile din cadrul UE. Chiar și companiile cu o singură operațiune în cadrul UE trebuie să aplice noile reguli pentru anul fiscal 2028.

Aceste rapoarte ESG vor trebui întocmite în conformitate cu una dintre următoarele:

 • Standarde valabile pentru companiile UE din sfera de aplicare a CSRD și ESRS
 • Standarde ESG separate pentru companiile non-UE care nu au fost încă publicate – se așteaptă ca aceste standarde să fie adoptate de către Comisia Europeană până la finele lunii iunie 2024
 • Standarde care sunt considerate echivalente de către Comisia Europeană

Dintre aceste trei opțiuni disponibile pentru companiile-mamă americane, până acum a fost publicat doar proiectul cerințelor de informare ESRS. Încă nu s-au stabilit standardele de raportare cu privire la sustenabilitate utilizate în afara UE care vor fi considerate echivalente.

Adevărul este că există în continuare multe necunoscute legate de cerințele exacte de raportare CSRD pentru companiile americane ce își desfășoară activitatea în SEE, iar anul viitor va aduce unele răspunsuri așteptate pentru multe dintre aceste întrebări.

Cum se pot pregăti companiile pentru raportarea CSRD ESG?

CSRD este un act legislativ extrem de detaliat care ridică nenumărate întrebări. Dar una dintre cele mai răspândite este: cum se pot pregăti companiile pentru noua raportare ESG?

Susținerea noii politici CSRD necesită un set variat de competențe, iar companiile trebuie să se asigure că angajații lor posedă expertiza potrivită pentru a aborda reglementarea într-o manieră adecvată. Domeniile-cheie de interes trebuie să fie:

 • Managementul programului ajută la gestionarea programelor ESG și a acționarilor
 • Tehnologia informației lucrează la implementarea instrumentelor de raportare pentru eficientizarea procedurilor de colectare a datelor și de raportare
 • Colectarea datelor identifică sursele de informații relevante și adună informațiile din operațiuni și baze de date interne și externe
 • Analiza datelor utilizează instrumente statistice pentru a interpreta informațiile și pentru a identifica riscurile, oportunitățile, impacturile și tendințele ESG, în conformitate cu standardele de calcul ESG
 • Raportarea valorifică abilitățile de scriere și redactare pentru pregătirea și prezentarea datelor ESG într-o manieră clară și consecventă, care este conformă cu cerințele CSRD

Este posibil ca angajații să aibă nevoie de cursuri suplimentare de formare cu privire la conformitate și de sprijin referitor la instrucțiunile și standardele de raportare ESG. Totodată, ca parte a strategiei, trebuie stabilite sarcinile care vor fi atribuite personalului intern sau furnizorilor externi de servicii. Acest aspect va fi util pentru pregătire.

Rezumat

În curând, investitorii, consumatorii și decidenții politici vor utiliza CSRD pentru a verifica informațiile non-financiare ale companiilor în acord cu standardele de raportare cu privire la sustenabilitate. Această politică nouă are drept scop sporirea nivelului de informare al companiilor în privința riscurilor și oportunităților de mediu și sociale. De asemenea, va garanta faptul că investitorii vor beneficia de informații detaliate legate de randamentul ESG al investițiilor lor.

Directiva CSRD a Uniunii Europene nu va afecta doar companiile locale; toate companiile ce își desfășoară activitatea în cadrul SEE vor fi nevoite să se pună la curent cu CSRD – să afle când vor fi afectate și ce trebuie să facă pentru a fi pregătite. Prin rescrierea raportării ESG, această nouă directivă va transforma sustenabilitatea pe tot cuprinsul globului.