Termeni

Prin accesarea site-ului www.cloud.archibus.ro, în continuare ARCHIBUS sunteti de acord sa respectati termenii si conditiile de utilizare a site-ului web, toate legile si reglementarile aplicabil, si sunteti de acord ca sunteti responsabil de respectarea legilor locale aplicabile. Daca nu sunteti de acord cu niciunul dintre acesti termeni, va este interzis sa utilizați sau sa accesați acest site. Toate documentele si informatiile de pe orice site web ARCHIBUS sunt protejate de legea drepturilor de autor si de marcile comerciale aplicabile. Cu exceptia cazurilor in care acest lucru este permis in mod expres, nicio porțiune a documentelor sau a informatiilor de pe acest site Web nu poate fi reprodusa sub nicio forma sau prin orice mijloace fara consimtamantul în scris al ARCHIBUS. Nimic de pe orice site web ARCHIBUS nu va fi interpretat ca oferind orice licenta în temeiul oricarui drept de proprietate intelectuala al ARCHIBUS sau al unei terte parti.

Continutul si raspunderea privind continutul

Materialele de pe site-ul web ARCHIBUS sunt furnizate “ca atare”. ARCHIBUS nu va fi responsabil pentru orice erori sau omisiuni conținute pe orice site Web ARCHIBUS si isi rezerva dreptul de a efectua modificari oricand, fara notificare. Mentionarea produselor sau serviciilor non-ARCHIBUS este furnizata numai in scop informativ si nu constituie nicio aprobare sau o recomandare a ARCHIBUS. Toate informatiile furnizate de ARCHIBUS si de terti, pe orice site Web ARCHIBUS sunt furnizate pe baza “asa cum este”. ARHIBUS DECLINA TOATE GARANTIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎN CEEA CE PRIVESTE ORICE INFORMAȚII (INCLUSIV ORICE SOFTWARE, PRODUSE SAU SERVICII) PREZENTATE PE UN SITE WEB DE ARCHIBUS, INCLUSIV GARANTIILE IMPLICITE DE ABILITATE SI FITNESS ALE MERCHANTULUI PENTRU UN ANUMIT SCOP SI NEINCALCARE. Unele jurisdictii nu permit excluderea garantiilor implicite, prin urmare excluderea de mai sus poate sa nu vi se aplice. ARCHIBUS nu va fi raspunzator pentru niciun fel de daune, in special ARCHIBUS nu va fi raspunzator pentru daune directe, speciale, indirecte, consecvente sau accidentale sau daune pentru profiturile pierdute, pierderi de venituri sau pierderi de utilizare, costuri de inlocuire a marfurilor, pierderilor sau pagubelor survenite in urma utilizarii sau incapacitatii de a folosi orice site Web ARCHIBUS, orice produs sau serviciu ARCHIBUS, inclusiv daune rezultate din utilizarea sau legate de utilizarea documentelor sau informațiilor prezente pe orice site web ARCHIBUS (inclusiv orice informatie postata sau plasata de oricine altcineva decat ARCHIBUS), chiar daca ARCHIBUS a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune.

Informati furnizate pe situl Web

Orice informatie furnizata catre ARCHIBUS in legatură cu orice site Web ARCHIBUS va fi furnizata de catre furnizor si primita de ARCHIBUS pe baza neconfidențiala. Aceste informatii sunt considerate neconfidentiale si sunt proprietatea ARCHIBUS. Prin trimiterea oricaror astfel de informatii catre ARCHIBUS sunteti de acord cu o alocare fara taxa catre ARCHIBUS a tuturor drepturilor, titlurilor si intereselor din intreaga lume asupra drepturilor de autor, si a altor drepturi de proprietate intelectuala asupra informațiilor. ARCHIBUS va fi liber sa utilizeze aceste informatii pe o baza nelimitata.

Marcile

Marcile, siglele si marcile de servicii (denumite colectiv “Marci inregistrate”) care apar pe site-ul ARCHIBUS sunt proprietatea ARCHIBUS si a altor parti. Nimic din continutul site-ului ARCHIBUS nu trebuie interpretat ca acordand nicio licență sau drept de utilizare oricarei marci comerciale fara permisiunea scrisa prealabila a partii care deține marca. Urmatoarele includ marci comerciale sau marci comerciale inregistrate ale ARCHIBUS. Toate celelalte marci comerciale sunt proprietatea proprietarilor lor.

Legaturi catre situri partenere

ARCHIBUS interzice utilizarea LOGO-ului ARCHIBUS ca legatura la orice site Web, cu exceptia cazului in care stabilirea unei astfel de legaturi este aprobata de ARCHIBUS. Site-urile ARCHIBUS pot contine legături catre site-uri terte. Accesul la orice site Web legat de orice site web ARCHIBUS nu este responsabilitatea ARCHIBUS, iar ARCHIBUS nu este responsabil pentru acuratetea sau fiabilitatea oricaror continuturi de pe astfel de site-uri Web. In plus, prezenta unei legături către un site terț nu înseamnă că ARCHIBUS acceptă acel site, produsele sau opiniile sale exprimate acolo. ARCHIBUS oferă aceste linkuri doar pentru comoditate, iar prezența unor astfel de legături terțe nu reprezintă o aprobare sau o recomandare a ARCHIBUS.

Revizii si corecturi

Materialele care apar pe site-ul web ARCHIBUS ar putea include erori tehnice, tipografice sau fotografice. ARCHIBUS nu garantează că oricare dintre materialele de pe site-ul său Web sunt exacte, complete sau actuale. ARCHIBUS poate face modificări materialelor conținute pe site-ul său Web în orice moment fără notificare. ARCHIBUS nu se angajează însă să actualizeze materialele.

Termeni de utilizare a sitului si modificari

ARCHIBUS poate revizui acești termeni de utilizare pentru site-ul său Web în orice moment fără notificare. Prin utilizarea acestui site Web sunteți de acord să fiți legați de versiunea actuală a acestor Termeni și condițiile de utilizare.