Asigură recepția clădirii cu toate datele necesare accesibile părților implicate.

Proprietarii clădirilor sunt adesea puși în dificultate din cauza lipsei unei comunicări efective și eficiente în timpul planificării, construcției și etapelor de dare în folosință a clădirilor, fapt care rezultă în costuri inutile și ineficiența operațională. Archibus pentru recepția clădirii ajută la rezolvarea acestei probleme prin captarea și coordonarea datelor grafice și non-grafice - incluzând modelarea BIM ( Building Information Modeling ), în machete, planuri de construcție, manuale de întreținere și reparații, informații legate de echipamente și spații - toate reunite într-o bază de date centralizată.
Descarcă prezentarea

Corelează toate informațiile pentru a confirma că activele și sistemele aferente sunt conforme cu specificațiile date în planificare, ajutând și la scăderea costurilor asociate reclamațiilor și acțiunilor corective, cât și la optimizarea performanței sistemelor după punerea în funcțiune.

Optimizează procesul de verificare conform căruia utilitățile și sistemele sunt conforme cu specificațiile și cerințele proprietarului.

Pune la dispoziție mecanismul necesar pentru identificarea și corectarea problemelor încă din stadiul de planificare și construcție.

Optimizează performanțele clădirii după darea în folosință prin furnizarea de instrumente menite să ajute la îmbunătățirea continuă în ceea ce privește energia și costurile operaționale.

Discută cu un specialist Archibus!

Află cum poţi utiliza Archibus pentru a asigura recepția și darea în exploatare a clădirii cu toate datele necesare accesibile tuturor părților implicate.

Solicită o demonstrație